SAMSONITE – GARANTIES

Samsonite producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de reisproducten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste standaarden. Als er een probleem optreedt met dit Samsonite product (het “Product”) en als het probleem toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de vervaardiging van het product, dan zal Samsonite het Product naar eigen goeddunken herstellen of vervangen in overeenstemming met de hierna vermelde algemene garantievoorwaarden. De garantie die hierna beschreven wordt, geldt enkel voor de oorspronkelijke aankoper van het Product of de persoon die dit Product initieel cadeau kreeg, en voor een periode te rekenen vanaf de datum waarop dit product werd aangekocht. De periode en de aanduiding van het product waarop de garantie van toepassing is, kan u vinden op de garantie documentatie die u met het Product zal meegeleverd worden of in de productinformatie op onze website.

Elektrische en elektronische componenten, verbindingen, kabels, adapters en batterijen vallen niet onder de hierin beschreven garanties. Deze dekken enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd of onredelijk gebruik, verwaarlozing, ongevallen, afslijting, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen). Oppervlakkige esthetische schade zoals krassen, deuken, vlekken, kleurveranderingen of andere niet-functionele veranderingen in het uitzicht van het Product zijn ook uitgesloten. Als uw Product beschadigd is tijdens het vervoer, dien dan een klacht in bij de vervoersmaatschappij op de plaats van aankomst, indien mogelijk vóór de inklaringsprocedure bij de douane.

Onderhoud of herstellingen aan uw Product die niet onder de garantie vallen, kunnen uitgevoerd worden door elk bedrijf, maar Samsonite eist dat u enkel een beroep doet op een erkend Samsonite Service Center voor herstellingen onder garantie. In geval van foutief onderhoud of incorrect uitgevoerde herstellingen vervalt deze garantie. Voor onze wereldwijde Service Centers klik hier of bezoek https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Deze garantie is wereldwijd, en u kunt uw Product laten herstellen in elk Service Center over de hele wereld. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten om het Product over te maken aan een dergelijk Service Center, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verpakking, de verzending en de toepasselijke taksen.

Voor een garantiedienst in een Service Center hebt u het naar behoren ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs nodig. Het Service Center zal bepalen of het probleem al dan niet gedekt wordt door de Samsonite garantie. Als de garantie van toepassing is, dan wordt u op de hoogte gebracht van het feit of het Product hersteld of vervangen wordt. Een dergelijke herstelling of vervanging gebeurt op kosten van Samsonite, met inbegrip van eventuele kosten die vereist zijn om het herstelde of vervangen product terug te sturen naar u. Als het Product moet worden vervangen en dat Product is niet langer beschikbaar, dan bezorgt Samsonite u een Product van vergelijkbare waarde.

Incidentele en gevolgschade worden uitdrukkelijk afgewezen. Werkuren en schade die toe te schrijven is aan werk verricht door iemand anders dan een Service Center, worden niet gedekt door deze garantie. In de mate dat dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving, worden eventuele impliciete garanties hierbij uitgesloten. De hier beschreven garantie is beperkt tot de waarde van het Product. Productie specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Product sloten zijn enkel bestemd om te voorkomen dat het Product per toeval opengaat en kunnen niet noodzakelijk diefstal van het Product of de inhoud ervan en breuk of opening door luchtvaartmaatschappij- of luchthavenpersoneel of overheidsinstanties voorkomen. Inspecteer uw Product onmiddellijk nadat het door iemand anders dan uzelf is gehanteerd.

Deze garantie heeft tot doel u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Behalve de hierin beschreven rechten kunt u desgevallend nog andere rechten hebben, variërend van staat tot staat of van land tot land, wat betreft de uitsluiting of toepassing van geïmpliceerde garanties, voortvloeiende en gevolgschade evenals herstelling en vervanging. Bijgevolg is het mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen die specifiek vermeld zijn in deze garantie, niet op u van toepassing zijn.

In de Europese Unie hebt u bij wet recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van conformiteitsgebrek van de goederen en die remedies worden niet aangetast door deze commerciële garantie.

Naam en adres van de garant: Samsonite Europe N.V., Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België

AMERICAN TOURISTER – GARANTIES

American Tourister producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de reisproducten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste standaarden. Als er een probleem optreedt met dit American Tourister product (het “Product”) en als het probleem toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de vervaardiging van het product, dan zal American Tourister het Product naar eigen goeddunken herstellen of vervangen in overeenstemming met de hierna vermelde algemene garantievoorwaarden. De garantie die hierna beschreven wordt, geldt enkel voor de oorspronkelijke aankoper van het Product of de persoon die dit Product initieel cadeau kreeg, en voor een periode te rekenen vanaf de datum waarop dit product werd aangekocht. De periode en de aanduiding van het product waarop de garantie van toepassing is, kan u vinden op de garantie documentatie die u met het Product zal meegeleverd worden of in de productinformatie op onze website.

Elektrische en elektronische componenten, verbindingen, kabels, adapters en batterijen vallen niet onder de hierin beschreven garanties. Deze dekken enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd of onredelijk gebruik, verwaarlozing, ongevallen, afslijting, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen). Oppervlakkige esthetische schade zoals krassen, deuken, vlekken, kleurveranderingen of andere niet-functionele veranderingen in het uitzicht van het Product zijn ook uitgesloten. Als uw Product beschadigd is tijdens het vervoer, dien dan een klacht in bij de vervoersmaatschappij op de plaats van aankomst, indien mogelijk vóór de inklaringsprocedure bij de douane.

Onderhoud of herstellingen aan uw Product die niet onder de garantie vallen, kunnen uitgevoerd worden door elk bedrijf, maar American Tourister eist dat u enkel een beroep doet op een erkend American Tourister Service Center voor herstellingen onder garantie. In geval van foutief onderhoud of incorrect uitgevoerde herstellingen vervalt deze garantie. Voor onze wereldwijde Service Centers klik hier of bezoek https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Deze garantie is wereldwijd, en u kunt uw Product laten herstellen in elk Service Center over de hele wereld. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten om het Product over te maken aan een dergelijk Service Center, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verpakking, de verzending en de toepasselijke taksen.

Voor een garantiedienst in een Service Center hebt u het naar behoren ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs nodig. Het Service Center zal bepalen of het probleem al dan niet gedekt wordt door de American Tourister garantie. Als de garantie van toepassing is, dan wordt u op de hoogte gebracht van het feit of het Product hersteld of vervangen wordt. Een dergelijke herstelling of vervanging gebeurt op kosten van American Tourister, met inbegrip van eventuele kosten die vereist zijn om het herstelde of vervangen product terug te sturen naar u. Als het Product moet worden vervangen en dat Product is niet langer beschikbaar, dan bezorgt American Tourister u een Product van vergelijkbare waarde.

Incidentele en gevolgschade worden uitdrukkelijk afgewezen. Werkuren en schade die toe te schrijven is aan werk verricht door iemand anders dan een Service Center, worden niet gedekt door deze garantie. In de mate dat dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving, worden eventuele impliciete garanties hierbij uitgesloten. De hier beschreven garantie is beperkt tot de waarde van het Product. Productie specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Product sloten zijn enkel bestemd om te voorkomen dat het Product per toeval opengaat en kunnen niet noodzakelijk diefstal van het Product of de inhoud ervan en breuk of opening door luchtvaartmaatschappij- of luchthavenpersoneel of overheidsinstanties voorkomen. Inspecteer uw Product onmiddellijk nadat het door iemand anders dan uzelf is gehanteerd.

Deze garantie heeft tot doel u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Behalve de hierin beschreven rechten kunt u desgevallend nog andere rechten hebben, variërend van staat tot staat of van land tot land, wat betreft de uitsluiting of toepassing van geïmpliceerde garanties, voortvloeiende en gevolgschade evenals herstelling en vervanging. Bijgevolg is het mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen die specifiek vermeld zijn in deze garantie, niet op u van toepassing zijn.

In de Europese Unie hebt u bij wet recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van conformiteitsgebrek van de goederen en die remedies worden niet aangetast door deze commerciële garantie.

Naam en adres van de garant: Samsonite Europe N.V., Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België.

LIPAULT – GARANTIES

Lipault producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de reisproducten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste standaarden. Als er een probleem optreedt met dit Lipault product (het “Product”) en als het probleem toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de vervaardiging van het product, dan zal Lipault het Product naar eigen goeddunken herstellen of vervangen in overeenstemming met de hierna vermelde algemene garantievoorwaarden. De garantie die hierna beschreven wordt, geldt enkel voor de oorspronkelijke aankoper van het Product of de persoon die dit Product initieel cadeau kreeg, en voor een periode te rekenen vanaf de datum waarop dit product werd aangekocht. De periode en de aanduiding van het product waarop de garantie van toepassing is, kan u vinden op de garantie documentatie die u met het Product zal meegeleverd worden of in de productinformatie op onze website.

Elektrische en elektronische componenten, verbindingen, kabels, adapters en batterijen vallen niet onder de hierin beschreven garanties. Deze dekken enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd of onredelijk gebruik, verwaarlozing, ongevallen, afslijting, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen). Oppervlakkige esthetische schade zoals krassen, deuken, vlekken, kleurveranderingen of andere niet-functionele veranderingen in het uitzicht van het Product zijn ook uitgesloten. Als uw Product beschadigd is tijdens het vervoer, dien dan een klacht in bij de vervoersmaatschappij op de plaats van aankomst, indien mogelijk vóór de inklaringsprocedure bij de douane.

Onderhoud of herstellingen aan uw Product die niet onder de garantie vallen, kunnen uitgevoerd worden door elk bedrijf, maar Lipault eist dat u enkel een beroep doet op een erkend Lipault Service Center voor herstellingen onder garantie. In geval van foutief onderhoud of incorrect uitgevoerde herstellingen vervalt deze garantie. Voor onze wereldwijde Service Centers klik hier of bezoek https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Deze garantie is wereldwijd, en u kunt uw Product laten herstellen in elk Service Center over de hele wereld. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten om het Product over te maken aan een dergelijk Service Center, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verpakking, de verzending en de toepasselijke taksen.

Voor een garantiedienst in een Service Center hebt u het naar behoren ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs nodig. Het Service Center zal bepalen of het probleem al dan niet gedekt wordt door de Lipault garantie. Als de garantie van toepassing is, dan wordt u op de hoogte gebracht van het feit of het Product hersteld of vervangen wordt. Een dergelijke herstelling of vervanging gebeurt op kosten van Lipault, met inbegrip van eventuele kosten die vereist zijn om het herstelde of vervangen product terug te sturen naar u. Als het Product moet worden vervangen en dat Product is niet langer beschikbaar, dan bezorgt Lipault u een Product van vergelijkbare waarde.

Incidentele en gevolgschade worden uitdrukkelijk afgewezen. Werkuren en schade die toe te schrijven is aan werk verricht door iemand anders dan een Service Center, worden niet gedekt door deze garantie. In de mate dat dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving, worden eventuele impliciete garanties hierbij uitgesloten. De hier beschreven garantie is beperkt tot de waarde van het Product. Productie specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Product sloten zijn enkel bestemd om te voorkomen dat het Product per toeval opengaat en kunnen niet noodzakelijk diefstal van het Product of de inhoud ervan en breuk of opening door luchtvaartmaatschappij- of luchthavenpersoneel of overheidsinstanties voorkomen. Inspecteer uw Product onmiddellijk nadat het door iemand anders dan uzelf is gehanteerd.

Deze garantie heeft tot doel u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Behalve de hierin beschreven rechten kunt u desgevallend nog andere rechten hebben, variërend van staat tot staat of van land tot land, wat betreft de uitsluiting of toepassing van geïmpliceerde garanties, voortvloeiende en gevolgschade evenals herstelling en vervanging. Bijgevolg is het mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen die specifiek vermeld zijn in deze garantie, niet op u van toepassing zijn.

In de Europese Unie hebt u bij wet recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van conformiteitsgebrek van de goederen en die remedies worden niet aangetast door deze commerciële garantie.

Naam en adres van de garant: Samsonite Europe N.V., Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België

THE GREGORY LIMITED LIFETIME WARRANTY

Over the past 40 years, Gregory packs have earned an unmatched reputation for quality and reliability. We know that the quality of your experience depends on the reliability of your gear. That’s why we don’t build packs to last a season or two – we build them to provide you with a lifetime of high-performance and enjoyment.

We build Gregory gear to last a lifetime and that’s how long we stand behind it. We guarantee to you, the original purchaser, that this product will be free from defects in materials or workmanship, for as long as you own it.

This warranty does not cover damage due to unreasonable use or improper care. (Sorry, no free repairs if you have been using your pack as a feed bag for bears or cleaning it with white gas).

Now for the official part: all our Gregory Products are rigorously tested to ensure that the outdoor gear you trust meets our stringent standards. In the unlikely event that there’s a problem with your Gregory product, (the "Product") and this is caused by manufacturing defects in material and workmanship, Gregory will of course either fix or replace it in accordance with the warranty terms and conditions stated here. If you’ve got a second-hand Gregory Product, we’re afraid this doesn’t apply to you – this warranty only applies to the first purchaser or gift recipient of the Product.

If you’re looking to claim warranty, we do draw the line at unreasonable use so this warranty only covers manufacturing defects. Sorry to say it doesn’t cover any damage caused by misuse: this could include packing unusual items, neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear, transport damage, using your gear as a toboggan.... Another thing to remember is that the warranty provided herein is limited to the value of the Product. So that laptop you’ve packed won’t be covered by us if you’ve thrown your Gregory pack from a rooftop. Incidental and consequential damages are expressly disclaimed.

Good news: this warranty is global and you’re entitled to have your Product repaired at any authorised Gregory Service Centre in the world. To locate a Service Centre, click here or visit https://eu.gregorypacks.com/be-en/repair-center-landing-page.html. But don’t forget to keep your original purchase receipt if applying for our warranty service. Also, be wary of any potentially dodgy backstreet repairs as improper or incorrectly performed maintenance or repairs void this warranty.

The Service Centre will determine whether or not your query is covered by Gregory’s warranty and, if it does, we’ll be happy to replace or repair your Product. Gregory will pay for any such repair or replacement, including any costs needed when returning your Gregory Product back to you, its rightful owner. In the case of a Product replacement where the Product is no longer available, we will find a suitable and comparable Gregory product for you.

Incidental and consequential damages are expressly disclaimed. Labour charges and damages attributable to work performed by anyone other than a Service Centre are not covered by this warranty. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are hereby excluded. The warranty provided herein is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs. This warranty is intended to give you specific legal rights. In addition to the rights described herein, you may also have other rights that vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

In the European Union you are entitled by law to remedies from the seller free of charge in the event of a lack of conformity of the Product and those remedies are not affected by this commercial guarantee.

Name and address of the guarantor: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

TUMI – PRODUCTINFORMATIE EN GARANTIE

Welkom in de wereld van TUMI, het toonaangevende internationale merk op het gebied van reis-, zaken- en lifestyle-accessoires. Al sinds 1975 biedt TUMI klanten een buitengewone consumentenervaring. Het uitgebreide productaanbod van TUMI weerspiegelt ons streven naar voortdurende klanttevredenheid. Daarbij doen we drie specifieke beloftes aan onze klanten:

  1. U geniet van onze innovatieve producten die ontworpen en vervaardigd zijn voor het beste resultaat
  2. U ervaart een eersteklas klantenservice na de aankoop
  3. U profiteert van onze garantie van vijf (5) jaar na aankoop van een TUMI-product uit een van onze reis-, zakelijke of tassencollecties, of twee (2) jaar na aankoop van portemonnees en accessoires bij een erkende TUMI-winkel of -dealer.

De garantie van TUMI is niet overdraagbaar, is duidelijk en allesomvattend en maakt deel uit van de totale TUMI-consumentenervaring. Bij vragen kunt u per email contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn te vinden via TUMI.com/customer-service.

Eerste jaar na aankoop: zorgenvrij

Als uw TUMI-product beschadigd raakt gedurende de eerste twaalf (12) maanden na aankoop, inclusief schade veroorzaakt door normale slijtage, bagageafhandelingen door luchtvaartmaatschappijen of andere transportschade, dekt TUMI alle reparatiekosten, inclusief verzendkosten van en naar ons reparatiecentrum. Als het product onherstelbaar beschadigd is, wordt het vervangen. Als een vervangend product niet beschikbaar is, ontvangt u een product van vergelijkbare waarde. Niet gedekt is schade als gevolg van misbruik, cosmetische schade (zoals krassen in leer of vlekken op textiel) en bijkomende of gevolgschade, zoals schade aan of verlies van de inhoud van bagage, verlies van gebruik, verlies van tijd of soortgelijke kosten.

Het tweede tot en met vijfde jaar voor reisbagage, aktetassen, crossbody-tassen, draagtassen, rugzakken en handtassen en het tweede jaar na aankoop voor portemonnees, accessoires en buitenkleding: productiefouten en normale slijtage zijn gedekt

Vanaf het begin van het tweede jaar tot en met het einde van het vijfde jaar na aankoop van een reisartikel, aktetas of andere tas van TUMI en in het tweede jaar na aankoop van portemonnees, accessoires en buitenkleding, repareert TUMI elk artikel dat beschadigd raakt door normale slijtage, materiaal- of productiefouten, inclusief constructiefouten (zoals kapotte handvatten, ritsen of sloten). Voor het tweede tot en met het vijfde jaar dekken we geen schade veroorzaakt door luchtvaartmaatschappijen of andere transportschade. Claims voor transportschade moeten worden ingediend bij de vervoerder. Andere ongedekte schade omvat schade als gevolg van misbruik, cosmetische schade (zoals krassen in leer of vlekken op textiel) en bijkomende of gevolgschade, zoals schade aan of verlies van de inhoud van bagage, gederfd gebruik, verlies van tijd of soortgelijke kosten. Normale slijtage voor TUMI-buitenkleding omvat geen kwijtgeraakte of ontbrekende knopen, gescheurd textiel of leer of cosmetische schade zoals hierboven omschreven.

U hoeft het product alleen maar naar ons op te sturen. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. U kunt het ook naar een TUMI-winkel of erkende TUMI-dealer brengen, waar de reparatie verder voor u wordt afgehandeld. In sommige gevallen moet u een klein bedrag betalen voor de behandelkosten. Veel reparaties kunnen gratis in de TUMI-winkel worden uitgevoerd. Als uw artikel naar ons reparatiecentrum moet worden gestuurd, repareren we het snel en sturen we het gratis retour. Wanneer onze garantie niet geldt, kan uw lokale servicecentrum u een indicatie geven van de mogelijke reparatie- en verzendkosten.

Jarenlang een hoogwaardige service

We hebben veel klanten met veelgebruikte bagage-artikelen van meer dan vijf jaar oud die ze graag willen laten repareren. Deze klanten bieden we een snelle service en reparaties van de hoogste kwaliteit tegen een redelijke prijs. Als we het product niet kunnen repareren, bieden we alternatieve opties aan. Neem contact op met uw lokale servicecentrum voordat u uw product naar ons stuurt voor reparatie om verzend- en verwerkingskosten en andere toeslagen te bespreken.

Totale toewijding

Kortom, bij TUMI streven we ernaar dat u tevreden bent over onze producten en onze service. Als u het genot van onze producten eenmaal hebt ervaren, hopen we dat ze u een leven lang op uw reizen zullen vergezellen. U kunt ons reparatieformulier 24 uur per dag, zeven dag per week invullen en verzenden. U vindt het hier: TUMI.com/my-account/repair-services U kunt ook contact opnemen met de klantenservice. De contactgegevens zijn hier te vinden: TUMI.com/customer-service.

Aankoopbewijs

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs. Dit hebt u nodig om uw garantiedekking aan te tonen. Bovendien dient dit als bewijs dat uw aankoop werd gedaan bij een erkende TUMI-winkelier. Onze beperkte garantie geldt alleen voor producten die werden gekocht bij een erkende TUMI-winkel of -dealer. Als u uw kassabon niet meer hebt, kunnen we mogelijk via uw tracer-registratie uw garantiedekking aantonen. Ga naar de volgende link om uw product te registreren: TUMI.com/tumi-tracer/register-your-tumi.

Door uw aankoop te registreren via het TUMI Tracer®-programma wordt uw aankoopdatum vastgelegd, zodat uw gegevens in ons systeem staan. Als u onze reparatieservice nodig hebt, kunnen we controleren of uw tas nog onder de garantie valt. Niet al onze artikelen hebben een tracer-nummer, maar de meeste koffers, tassen en aktetassen wel. Als uw artikel niet is geregistreerd bij TUMI Tracer® is het uw eigen verantwoordelijkheid om te bewijzen dat u het hebt gekocht bij een erkende TUMI-retailer. Ga voor meer informatie over tracer-registratie naar onze tracer-registratiepagina. Let op: Een tracer-registratie zonder aankoopbewijs is geen geldig bewijs voor een garantieclaim. U hebt de oorspronkelijke winkelbon nodig om aan te tonen dat u het artikel hebt gekocht bij een erkende TUMI-retailer.

Deze garantie geeft u bepaalde rechten en u hebt mogelijk ook andere rechten, die per staat of tussen verschillende Europese landen kunnen verschillen. Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade toe. In dat geval geldt bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u.

In de Europese Unie hebt u bij wet recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van conformiteitsgebrek van de goederen en die remedies worden niet aangetast door deze commerciële garantie.

Naam en adres van de garant: Tumi Services GmbH, Hans-Böckler-Straße 6, 59423 Unna, Duitsland.